تولید کننده انواع سوسیس، کالباس و برگر

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر جمالی در رابطه با برخی اظهارات مبنی بر استفاده از گوشت سگ و گربه در تولید فرآورده های گوشتی،...