تولید کننده انواع سوسیس، کالباس و برگر

ترکیبات:

گوشت قرمز 40 % - روغن مایع 17/5 % – آرد گندم 10/5 % – سویا 2/5 % – نمک 1% - ادویه پوری 1 % - لاکتات سدیم (نگهدارنده) 2 % - گلوتن 0/5 % – ایزوله سویا 1 % - سیر 1 % - پلی فسفات سدیم 3 % - ادویه مایع مخلوط مایع 0/12 % -  اسید اسکوربیک 0/02 % - نیتریت سدیم 0/01 % - آب آشامیدنی

کالری در هر سهم غذایی (معادل 100 گرم) 274/1 کیلو کالری
کالری حاصل از هر چربی در هر سهم ماده غذایی (معادل 100 گرم) 195/3 کیلو کالری ارزش روزانه براساس رژیم غذایی غذایی 2000 کیلو کالری است.

  • چربی کل کمتر از 65 گرم
  • اسیدهای چرب اشباع کمتر از 20 گرم
  • سدیم کمتر از 2400 میلی گرم
  • کربوهیدرات کل 300 گرم
مقدار در هر سهم از ماده غذایی: مقدار در هر سهم از ماده غذایی
چربی کل: 33%
اسیدهای چرب اشباع: 43%
اسیدهای ترانس: -
پروتئین: -
کربوهیدرات: 3%
قند: -
سدیم(mg): 29%
ارزش روزانه در هر 100 گرم: ارزش روزانه در هر 100 گرم
چربی کل: 33%
اسیدهای چرب اشباع: 43%
اسیدهای ترانس: -
پروتئین: -
کربوهیدرات: 3%
قند: -
سدیم(mg): 29%